ראש חודש

Anat with Torah 2015 Miriam Alsterנתכנס כמנהגנו לתפילת ראש חודש בעזרת הנשים בשעה 07:00 ברחבת הכותל
כאשר ראש חודש חל בשבת, אנחנו לא מתכנסות בכותל. כאשר חוגגים ראש חודש יומיים, אנחנו מתכנסות ביום השני (אלא אם חל בשבת ואז נתכנס ביום הראשון)

ואלה מועדי ראש חודש הבאים עלינו לטובה – שימרו את התאריכים:

ראש חודש אב – יום שני, 5 באוגוסט, 2024

ראש חודש אלול – יום רביעי, 4 בספטמבר, 2024

ראש השנה – יום חמישי, 3 באוקטובר, לא נתכנס לתפילה בכותל

ראש חודש חשוון – יום שישי, 1 בנובמבר, 2024

ראש חודש כסליו – יום שני, 2 בדצמבר, 2024

ראש חודש טבת – יום רביעי, 1 בינואר, 2025

ראש חודש שבט – יום חמישי, 30 בינואר, 2025

ראש חודש אדר – יום שישי, 28 בפברואר, 2025

ראש חודש ניסן – יום ראשון, 30 במרץ, 2025

ראש חודש אייר – יום שלישי, 29 באפריל, 2025

ראש חודש סיון – יום רביעי, 28 במאי, 2025

מה מיוחד בראש חודש? למה בחרו נשות הכותל בראש חודש כמועד תפילה?

נשות הכותל בחרו להתכנס דווקא בראש חודש, בהיותו מועד חגן של נשות ישראל מימי קדם. בהיותו מועד ידוע ומפורסם וקבוע בלוח השנה – שבו מתפללים תפילה חגיגית ומלאה הכוללת קריאה בתורה, ולא חלים עליו איסורים שונים (כמו בשבתות ובימים טובים) – הרי שכל מי שחפצה בכך יכולה להגיע לתפילה ללא כל מגבלות הלכתיות.

כקבוצת נשים דתיות, אנו שומרות על חגי ומועדי ישראל ואין אנו נוהגות להתכנס לתפילת ראש חודש, כשזה חל בשבת או בחג. במקרה בו ראש חודש חל בשבת וישנן באותו החודש שני ימי ראש חודש (ל’ בחודש הקודם וא’ בחודש החדש), אנו נתכנס לתפילה ביום שאינו שבת. מאותם טעמים אין אנו מתכנסות לתפילה בראש חודש תשרי, המתקיים בערב ראש השנה.

מה מיוחד בתפילת ראש חודש?

אמירת הלל: תפילת ראש חודש כוללת אמירת הלל, שזו תפילת הודיה ושבח, הכוללת שירה. אמירת הלל תואמת את רצוננו להתפלל ממקום של שיר ושמחה הנובעות מתוך רצון עמוק להודות, לשבח ולהלל.

קוראu, בתורה את “פרשת החודש”: בתפילת ראש חודש קוראים בתורה את “פרשת החודש”. מצוות הקריאה בתורה בציבור היא זכות גדולה ואנו רואות זכות גדולה בכך שכמה שיותר נערות ונשים ייקחו חלק במצווה חשובה זו.

תאריך ידוע, מפורסם וקבוע בלוח השנה העברי: אנו רואות חשיבות מיוחדת במוטיב החזרה של ראש חודש שהינו בעל קביעות והתמדה מחד, והשתנות והתחדשות מאידך. ממש כמו הלבנה!

שילוב בין קודש וחול: ראש חודש בעת הזאת הוא גם “מקצת הקודש” וגם חול. השילוב תואם את החיים הדתיים המודרניים ומאפשר לנו לקדש את היום החגיגי בשילוב בין הקודש והחול.

ראש חודש – יום חג: הזמן העברי משלב בין מחזור החמה למולד הלבנה. זמן זה הוא ראש חודש. ראשי חודשים נקראו מאז ומעולם חג. חג החודש. את ‘קידוש החודש’ חגגו בימים עברו ברוב עם ובהדרת מלך, וקיבלו את פניו מדי חודש בשופרות, חצוצרות ובמנחות, כיאה למועדים. כבכל חג התקיימו עצרות, סעודות חגיגיות ובמנוחה מעבודה.

ראש חודש – חג הנשים: ראש חודש נחשב מאז ומעולם חגן של הנשים, בשל כוח ההתחדשות של נשים, הן פיזיולוגית והן נפשית, בדומה לירח המתחדש מדי חודש. נשות ישראל נהגו לציין את ראש החודש באופנים שונים: בסעודות חגיגיות, בהדלקת נרות, בתפילות מיוחדות, בשביתה ממלאכה, בכינוסי נשים ובלימוד תורה. כמו כן נהגו לברך נשים בברכות מיוחדות דווקא בראשי חודשים.

מנהג נשים לשבות ממלאכה בראש חודש: מנהג עתיק בראש חודש, בהיותו מועד, היה לשבות ממלאכה, לפחות חלק מהיום, ונשים במיוחד הקפידו על כך. מקור המנהג הזה מובא בתלמוד הירושלמי: “…אין הנשים עושות מלאכה בראש חודש, אלא עושות חג ומועד”. אחת הסיבות לכך מובאת בפי רש”י שם, שזכו הנשים לחג משלהן, ראש-חודש, “שניתנה להן מצווה זו שלא פירקו נזמיהן לעגל” (כלומר: לא השתתפו בחטא העגל). ורש”י נסמך בפירושו זה על מדרש תנאי עתיק “פרקי דרבי אליעזר” מהמאה השלישית: “…ונתן הקב”ה שכרן של נשים בעולם הזה שיהיו משמרות ראשי חודשים יותר מן האנשים…”.

תפילת חנה – בראש חודש: יש פרשנים המייחסים את מעמד תפילת חנה (אמו של שמואל הנביא) במקדש בשילה לראש חודש. תפילת חנה, ממנה נלמדות רבות מהלכות התפילה בכלל, היא הראשונה המובאת בתנ”ך כתפילה לאלוהים. ולא זו בלבד, מדובר בתפילה שגם נענתה על ידי האל, שכן כל משאלותיה של חנה ניתנו לה.

מכאן, שנשים, ראש חודש ותפילה – כבר משחר ההיסטוריה היהודית כרוכים זה בזה.

הצטרפו אלינו לתפילה חגיגית בראש החודש הקרוב!

תפילה לראש-חודש: בימינו, בהעדר בית מקדש, הוחלף הטקס העתיק בתפילה מיוחדת הנאמרת בציבור, בשבת שלפני ראש החודש, לאחר הקריאה בתורה בשחרית. שבת זו נקראת: “שבת מברכין”, ונחשבת לשבת חגיגית.

Skip to content