מכתב לרה"מ נפתלי בנט

מכתב לרה"מ נפתלי בנט - יישם את מתווה הכותל!

חתמו על המכתב המצורף ושלחו למייל לראש הממשלה בו אתם דורשות ממנו ליישם את מתווה הכותל לאלתר.

הצטרפו למאבק שלנו ועזו לנו לעצב את ההיסטוריה לטובה.  אדוני ראש הממשלה שלום,

  אנו כותבות מכתב זה אליך ומפצירים בך ליישם את מתווה הכותל, מתווה של פשרה שנועד לאפשר לכל יהודי ויהודיה, מכל זרמי היהדות להתפלל על פי המסורת שלהם בכותל.

  בריאיון האחרון שהענקת לעיתון הג'רוזלם פוסט מה28.1.2022 ציינת כי ממשלתך "תפעל רק בקונצנזוס". אמרת שיש התנגדות בתוך מפלגתך, ימינה, ובמפלגת תקווה חדשה, ליישום מתווה הכותל.
  מבירורים שערכנו אנחנו, אין התנגדות ממשית במפלגת תקווה חדשה ליישום מתווה הכותל, וגם בתוך מפלגתך לא מדובר במכשלה משמעותית.
  אם כך, נותר לנו רק לתהות, האם אתה הוא זה המתנגד באופן אישי למתווה הכותל, ומדוע?

  הדבר תמוה במיוחד בעינינו, שכן מתווה הכותל עבר לפני מספר שנים, לאחר משא ומתן של למעלה משלוש שנים והוסכם על ידי מנהיגים מכל זרמי היהדות, כולל מנהיגיה הפוליטיים של היהדות החרדית. אף אתה היית חלק אינטגרלי מן הממשלה אשר הגתה והצביעה בעד יישומו של מתווה הכותל.

  אי יישומו של מתווה הכותל כיום אינו אלא כניעה מבישה לשיקולים פוליטיים צרים ולמיעוט אשר דורש זכויות ואינו מעניק כבוד לדעות אחרות. מיעוט זה הוא המכשול לשלום בכותל. מתווה הכותל הוא אמנם ו פשרה עבור נשות הכותל, אך אנחנו מפוכחות ומבינות כי הוא הפתרון הסביר היחיד להתקדם.
  על מדינת ישראל מוטלת אחריות מוסרית ראשונה במעלה להבטיח שכל היהודים יתקבלו כאן כיהודים ויהודיות שווי זכויות, וחובה זו כוללת בתוכה הבטחה כי האתר הקדוש ביותר ליהודים יהיו פתוח ונגיש ליהודים מכל הזרמים.
  עבור מיליוני יהודים בתפוצות, ישנה חשיבות עליונה שמדינת ישראל תכיר ותכבד את זהותם ומנהגיהם היהודיים.

  במכתב זה חשוב וראוי לציין, כי בשנת 2016 אתה תמכת ביישומו של מתווה הכותל ואף היית זה שהקים את עזרת ישראל, מה שמעמיד באופן תמוה עוד יותר את עמדתך הנוכחית, שעבורנו היא תמרור אדום בעייתי ביותר.

  לא זו אף זו, בעת כינונה של הממשלה הנוכחית הבטחת מפורשות את יישומו של מתווה הכותל - וכעת אתה נסוג מהבטחתך זו.
  אדוני, אתה עומד בראש ממשלת ישראל למעלה מחצי שנה. אי יישום מתווה הכותל בעת ההיסטורית הזו תהיה בכיה לדורות, והעם היהודי כולו ישלם מחיר יקר על עמדתך המהוססת.
  אנו קוראים לך לנהוג באחריות היסטורית וליישם באופן מיידי את מתווה הכותל, ובכך להביא לשקט ושלום בכותל המערבי.

  בכבוד רב,

  דילוג לתוכן