מטרות

Women at the Kotel with Torah

המטרה המרכזית של נשות הכותל היא לאפשר חופש תפילה לנשים בכותל המערבי. אנו גאות במאבק שלנו שמהווה מקור של תקווה לפלורליזם בישראל, מאבק ייחודי ומכובד בהדרת נשים במרחב  הציבורי. ארגון נשות הכותל מעולם לא לקח חלק בפעילות מפלגתית. החברות והתומכות שלנו מגיעות מכל גוני הקשת הפוליטית ומכל הזרמים ביהדות – חברות ההנהלה והמנהיגות  של נשות הכותל מחזיקות בדעות שונות, בתפיסות פוליטיות שונות ובמגוון רחב של תחומי עבודה ופעילויות. ההבדלים הללו בינינו מייצגים את תפיסת הפלורליזם שלנו ועושים את המרקם האנושי של נשות הכותל למיוחד.

להעמיק את המודעות לזכותן של נשים להתפלל באופן חופשי במקום המקודש ביותר לעם היהודי, להשפיע על מקבלי החלטות מדיניות ועל מעצבי דעת קהל לאפשר את תפילתנו בקול, להתעטף בטלית, להניח תפילין ולקרוא בתורה כציבור בכותל המערבי. אנו פועלות גם לקדם דגמים שונים של העצמה דתית לנשים יהודיות צעירות ולנערות.

המאבק על הכותל הוא חלק ממאבק רחב יותר נגד הדרה של נשים מהמרחב הציבורי.  הפעילות שלנו לשינוי הסטטוס קוו הקיים בכותל, לפיו נשים אינן מורשות להתפלל בחופשיות, משפיעה על מעגלים נוספים שבהם יש חוסר שוויון לנשים. להעלאת המודעות של הציבור למצב בכותל יש השלכה גם על תחומים נוספים שבהם מתקיימים חוסר שוויון ופגיעה בזכויותיהן של נשים.

להגבלת חופש התפילה של ציבור הנשים באתרים מקודשים יש השלכות חברתיות, פוליטיות ואישיות, ועל כך מתריעות נשות הכותל.

כאשר החברה ושלטון החוק נותנים יד להשתקת נשים מתפללות, הם מפרים הפרה חמורה את החוק לשוויון זכויות האדם ופוגעים בחופש תפילה. אלו הן זכויות בסיסיות בספר החוקים ובעקרונות שעליהם מושתתת מדינת ישראל.  אנו פועלות בדרך של חינוך כדי לשנות תפיסות, תקנות וחוקים אשר מגבילים את הזכות שלנו להתפלל על פי דרכנו בכותל.

המאבק של נשות הכותל מעצים נשים ומעודד אותן למלא תפקיד משמעותי ומרכזי בחיים היהודיים שלהן במשפחה, בקהילה ובממסד הדתי. כשאנו מתכנסות לתפילה משותפת, אנו מעודדות נשים יהודיות להוביל טקסים ותפילות ולדרוש מקום מרכזי בקהילות שלהן.

אנו עומדות בגאון ובעצמה בחוד החנית של המאבק  להשגת פלורליזם דתי בישראל, מתוך תקווה לחזק ולהעצים נשים נוספות בעולם ולתת לנשים מכל זרמי היהדות את הכוח להשמיע את קולן בנתיב הרוחני והדתי שלהן.

כשחזון זה עומד מול עינינו, אנו מחזקות ומרחיבות את הארגון בארץ ובמקביל פועלות להגדיל את מעגל התומכים ובעלי הברית שלנו מסביב לעולם.

דילוג לתוכן