דרישות נשות הכותל מועדת מנדלבליט

הנהלת נשות הכותל נפגשה עם מזכיר הממשלה

והציגה בפניו תנאים מקדימים לבניית עזרה שלישית שוויונית המשולבת באופן מלא בכותל המערבי

ענת הופמן: “מדובר במהפכה עבור כל העם היהודי, שתאפשר לכל יהודי ויהודיה להתפלל, לחגוג ולקיים טקסים יהודיים בכותל המערבי.

רק אם הבנייה תושלם ברוח זו, ותכלול את כל דרישותינו, נסכים להתפלל שם”

עיקרי התנאים המקדימים:

עד להשלמת הבנייה, יקיימו נשות הכותל את תפילת ראש החודש בעזרת הנשים, לרבות הכנסת ספר תורה וקריאה בו

הקמת רחבה רציפה במפלס אחד שיכולה להכיל לפחות 500 נשים הנמצאת במגע ישיר עם הכותל המערבי

כניסה משותפת לרחבה לאומית אחת שתוביל לשלוש עזרות – עזרת כלל ישראל, עזרת נשים ועזרת גברים – ללא הפרדה מגדרית

העזרה החדשה לא תהיה כפופה לרב שמואל רבינוביץ, אלא תנוהל על ידי מנהיגות יהודית ישראלית, הכוללת ייצוג שווה לנשים והתומכת בתפילת נשים

במסיבת עיתונאים שקיימו נשות הכותל, לקראת פגישתן עם מזכיר הממשלה, אביחי מנדלבליט, הציג הארגון תנאים מקדימים, לבניית עזרה שלישית חדשה ושווה, המשולבת באופן מלא בכותל המערבי; כשהחזון אותו רואות מנהיגותיו בעיני רוחן הינו להוביל שינוי בעולם היהודי ולעמוד בחוד החנית של המהפכה שעובר הכותל המערבי.

ענת הופמן, יו”ר הארגון, שיציין בראש החודש הקרוב 25 שנות תפילה ומאבק לשוויון, ביקשה לציין בפתח דבריה כי “התנאים שאנו מגישות היום לממשלה, הם תנאים מקדימים ועד שהאחרון מבין אלה שיוסכם עליהם לא ייושם בפועל, אנו נמשיך להתפלל בעזרת הנשים, תוך שמירה על זכויות הנשים לתפילה חופשית באתר הקדוש.
התנאים שאנחנו מציבות הם בבחינת מהפכה עבור כל העם היהודי. רק אם הבנייה תושלם ברוח זו, ותכלול את כל דרישותינו, היא תהווה פריצת דרך במאבק לשוויון בתפילה בכותל, ונסכים להתפלל שם”.

עוד ציינה הופמן כי נשות הכותל מגיעות לרגע ההיסטורי הזה כשהן מבינות היטב את החשיבות הדרמטית של התהליך אותו מוביל ראש הממשלה; ובוחרות לקחת חלק פעיל בעיצוב ובהשפעה על עתיד הכותל ועל עתיד מדינת ישראל.

נשות הכותל קיימו בשבועות האחרונים דיונים מעמיקים בנושא, הן במסגרת ההנהלה והן במסגרות דיון רחבות יותר, הכוללות מאות משתתפות/ים ותומכות/ים מהארץ ומחו”ל. ההחלטה להיעתר להזמנת ראש הממשלה, באמצעות מזכירו, אביחי מנדלבליט, להצטרף לתהליך של שיתוף והידברות התקבלה בשל הרצון להשפיע וליצור עתיד שבו, בתנאים המתאימים, תוכל קבוצת הנשים להתפלל בעזרה שלישית שווה, המשולבת לגמרי בצביון הנוכחי של הכותל המערבי.

במסגרת התנאים המקדימים מציגות נשות הכותל חזון מאוד ברור, המתייחס לשוויון בתפילה הן בהיבטים דתיים, תרבותיים ולאומיים, והן בהיבטים של מרחב, טופוגרפיה, מעורבות ממשלתית, אחריות חברתית, תשתיות ותקציב.

לדבריהן, כמו שמעצמן הן דורשות שינוי ואף עושות צעדים בכיוון החזון השאפתני הזה, הן דורשות כי גם רב הכותל יקבל על עצמו שינויים שהעיקריים שבהם – שחרור אחיזתו ושיתוף כל הזרמים במרחב הציבורי הקדוש, תוך יצירת מרחב לאומי וממלכתי שיאפשר לכל עם ישראל להתפלל באופן חופשי ומכבד.

תנאי נשות הכותל להעברת מיקום תפילות ראש-חודש מעזרת הנשים לאתר החדש:

1.     הקמת רחבה רציפה במפלס אחד שיכולה להכיל לפחות 500 נשים הנמצאת במגע ישיר עם הכותל המערבי. גובה הרחבה החדשה יהיה בגובה של הרחבה הקיימת. נשות הכותל ייקחו חלק בדיוני התכנון הפיזי.

2.     האתר החדש, יהיה פתוח לציבור 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע ללא תשלום, ללא צורך בהזמנות מראש.

3.     לא תהיה כניסה נפרדת לאתר החדש ולכותל המערבי. תהיה בדיקה ביטחונית אחת בכניסה לכלל אתרי הכותל, וזאת ללא הפרדה מגדרית. לאחר הכניסה המשותפת יהיו שלטים מכוונים לעזרת ישראל, לעזרת נשים ולעזרת גברים. יהיה מעבר קל שוויוני נגיש ונוח בין רחבת הכותל המערבי (הצפוני) לרחבת הכותל המערבי הדרומי – עזרת ישראל. לא יתווספו כניסות נוספות לכותל המערבי.

4.     שינוי השם של הרחבה החדשה כך שתופיע בה המילה “כותל”. למשל, הכותל המערבי – עזרת ישראל (לצרכי מסמך זה יקרא האתר מעתה ואילך “עזרת ישראל” או “האתר החדש”).

5.     לעזרת ישראל יהיה גוף מנהל בו יהיו חברים בעלי עניין והשכלה רלוונטית המעוניינים בקיום אתר תפילה פלורליסטי. בגוף זה יהיו חברים נשות הכותל, התנועות הליברליות ביהדות וכן מי שאינו חפץ בטכסים בעלי אופי חרדי. 50% מהגוף המנהל של אתר הכותל המערבי הדרומי (עזרת ישראל) יהיו נשים, ומתוכן לפחות שליש מעמותת נשות הכותל.

6.     הגוף שינהל את עזרת ישראל יזכה לתקציבי מדינה שווים בהיקפם לפחות לאלה של הקרן למורשת הכותל.

7.     יחס המדינה לאתר החדש יהיה שוויוני בכל התייחסות רשמית. השילוט, ההכוונה, כח האדם והפרסומים בדפוס ובאינטרנט יהיו שוויוניים לחלוטין. המדינה תפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת להפוך את רחבת  עזרת ישראל לאתר מוכר וידוע, ולהפוך את התפילה שם לחוויה מכובדת ולנורמה מקובלת ורצויה.

8.     המדינה, באמצעות משרד החינוך, משרד התיירות וגופים רלוונטיים נוספים תפנה לעזרת ישראל מבקרים מחו”ל, סיורי בתי ספר, סיורים של חיילי צה”ל, טקסים רשמיים וכיוצא בזה. ביקורים ממלכתיים מחו”ל, בהם מתקיים ביקור באגן הקדוש, יכללו ביקור בעזרת ישראל.

9.     רחבת הכותל המערבי (הצפוני) העליונה תהיה אתר ממלכתי פתוח לכל. סמכות רב הכותל והקרן למורשת הכותל יוגבל ולרחבת התפילה המופרדת. רב הכותל לא ינהל ולא יקבע מגבלות על המתרחש ברחבה העליונה. בכלל זה לא יהיו מגבלות ברחבה העליונה של הכותל המערבי על קיום אירועים מעורבים, בין אם מדובר בתפילה, קריאת מגילה וכיוצא בזה. לא יתווסף שטח נוסף על חשבון ההרחבה העליונה לרחבת התפילה המופרדת.

10.  הרחבה העליונה  תנוהל על ידי אותו גוף שינהל את עזרת ישראל.

11. נשות הכותל תיקחנה   חלק פעיל בעיצוב הרחבה שתוקם בעזרת ישראל וניהולה כאמור בסעיף 5 ובסעיף 10 לעיל.   בין היתר  נשות הכותל יבטיחו וידאגו לדברים  הבאים:

  • קבוצת נשות הכותל תיקחנה חלק בעיצוב המחיצה הארעית שתקיף את הקבוצה בשעת התפילה. ברחבת עזרת ישראל יותקן מקום אחסון מתאים למחיצה הארעית והיא תישמר באופן ראוי שיבטיח את תקינותה ונגישותה בכל עת.
  • ספר התורה של נשות הכותל יאוחסן במקום בטוח, נגיש, הולם, מכובד ומתאים באזור התפילה, כמו גם שאר ספרי התורה שימצאו בעזרה.
  • לא יורשה שימוש במכשירי הגברה  באתר עזרת ישראל ובקשת רובינזון אלא על פי כללים שיקבע הגוף המנהל את האתר החדש וזאת על מנת לייצר תחושה של אתר תפילה .
  • תובטח נגישות לנכים וכן לא יהיה איסור על כיסאות נכים ממונעים בשבת וחג

  12.נשות הכותל תובעות מהמדינה רגישות לערכים ארכיאולוגים ולעתיקות באתר הכותל הדרומי, עזרת ישראל

13.  באתר הכותל המערבי בכללותו יקבע שלט על שחרור הכותל ע”י הצנחנים.

14.  הגופים המנהלים את שני אתרי הכותל, (רחבת התפילה האורתודוכסית והגוף המנהל של עזרת ישראל , לרבות הרחבה העליונה) יערכו פגישות הערכות לקראת אירועים משמעותיים לפחות 6 פעמים בשנה.

15.  עד להשלמת הקמת האתר החדש בהתאם לתנאים האמורים, תוכלנה נשות הכותל לקיים את תפילת ראש החודש בעזרת הנשים, לרבות הכנסת ספר תורה וקריאה בו ולצורך כך יעשו ההליכים הדרושים להשעיית הוראת רב הכותל בדבר אי הכנסת ספר תורה לאתר הכותל המערבי

16.  וועדת מנדלבליט  תיקח על עצמה לטפל בפעילות של רב הכותל ומנהיגים חרדים המארגנים הפגנות כנגד נשות הכותל ולמונעה וזאת החל מרגע זה. כמו כן הועדה תמנע מרב הכותל או אנשים מטעמו לעשות שימוש במערכת הגברה באתר הכותל בעת תפילת ראש חודש.

הוגש למזכיר הממשלה, עו”ד מנדנבליט – חשוון תשע”ד,  אוקטובר  – 2013

ירושלים

****

 

נשות הכותל

נשות הכותל הן קבוצה של נשים אורתודוקסיות, קונסרבטיביות ורפורמיות הנאבקות לחופש דת ולזכויות נשים בכותל המערבי. הן מבקשות להתפלל בקבוצה ובקול, לקרוא מן התורה, להניח תפילין ולהתעטף בטליתות, בכותל המערבי. הקבוצה מתאספת לתפילה בכותל מדי ראש חודש עברי.

 

 

Skip to content