מכתב למפכ"ל המשטרה

  אל:

  השר לבטחון פנים, מר גלעד ארדן

  ממלא מקום מפכ"ל המשטרה- רב ניצב מוטי כהן

  המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, גב' דינה זילבר


  דרישה לחקירה בנושא האלימות כלפי נשות הכותל בר'ח אדר ב'

  אני, החתומ/ה מטה מצטרפ/ת לדרישתן של נשות הכותל לקיים ועדת חקירה לגבי התנערות המשטרה מאחריות על שלומן של נשות הכותל במהלך תפילת ר"ח אדר ב' בכותל- באירוע 30 שנה לנשות הכותל. זאת למרות כל התיאומים שנעשו מראש עם המשטרה על מנת להימנע מכך.

  ביום 8.3.2019 הגיעו נשות הכותל לרחבת הנשים בכותל המערבי על מנת לקיים את תפילת ראש חודש אדר ב', ולציין 30 שנות פעילות לארגון נשות הכותל.

  במהלך החודש שקדם למועד התפילה, פנו נשות הכותל למשטרה והודיעו כי מספר המתפללות הצפויות להגיע ולהשתתף בתפילת ראש חודש אדר ב' שתקיימנה נשות הכותל ברחבת הנשים בכותל המערבי - רב מהרגיל באופן חריג (כ-1000 נשים), על רקע ציון אירוע 30 שנות פעילות לארגון. זאת ועוד, אף התריעו בפני המשטרה על כך שפורסמו קריאות מטעם רבנים המופנות לתלמידות סמינרים ואולפנות מישובים וערים ברחבי ישראל להגיע בהמוניהן לתפילת ראש חודש אדר ב' ברחבת הכותל המערבי על מנת למחות נגד נשות הכותל ולהפריע למהלך התקין של תפילתן. ואולם, חרף הפניות האמורות, תפילת ראש חודש אדר ב' שהתקיימה הייתה מפגן של התעמרות בנשות הכותל ובנשים שבאו לתמוך בתפילתן, ושל אלימות פיזית ומילולית קשה שהופעלה כלפיהן, והכל תוך פגיעה חמורה בזכות הפולחן של נשות הכותל שנעשתה באופן שיש בו ביזוי וחילול של אתר הכותל.

  האלימות וההפרעות הביאו לכך שלראשונה מזה 30 שנה, על רקע חשש אמיתי לפגיעה בחיי אדם, נאלצו נשות הכותל להפסיק את תפילתן ולסיימה מחוץ למתחם רחבת הנשים בכותל המערבי.
  למרבה התדהמה, חרף נקיטה בכל האמצעים מצידן- השוטרים הפקירו, הלכה למעשה, את נשות הכותל המתפללות לחסדי ההתנהלות הבריונית של ההמון הזועם שסבב אותן וביקש למנוע בכל מחיר מנשות הכותל את זכותן להתפלל בכותל כדרכן.

  מדובר בזכות אשר כזכור עמד עליה השופט סובל בעמ"י (ים) 23834-04-13, שקבע כי תפילתן של נשות הכותל אינה מנוגדת למנהג המקום ולפיכך אינה מהווה עבירה על החוק.

  התנהלות זו של המשטרה, עומדת בניגוד גמור ומוחלט לחובתה לאבטח את שלומן של נשות הכותל, ועולה כדי התפרקות מסמכותה להגן על זכותן להתפלל כמנהגן בכותל המערבי.

  היה על המשטרה לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת להגן על נשות הכותל ועל זכותן להתפלל כמנהגן במקום הקדוש אולם הדבר לא נעשה ומשכך מדובר במחדל חמור ביותר בהתנהלות המשטרה.

  למען הסר ספק יובהר ויודגש, כי סמכות רב הכותל על פי תקנות שמירה מקומות הקדושים ליהודים, תשמ"א-1981, אינה מפקיעה את סמכות המשטרה להגן על שלומן של המתפללות. רב הכותל אחראי אך על אכיפת האיסורים שנקבעו בתקנות האמורות. הא ותו לא. האחריות על שלום הציבור ברחבת הכותל – כמו ביתר שטחה של מדינת ישראל – מוטלת על משטרת ישראל.

  על החתום:  דילוג לתוכן