התפתחות דרמטית בפולמוס הדלקת נרות החנוכה בכותל

דצמבר 1 2015

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לרב הכותל: "מניעת השתתפותן של נשים בטקסים ממלכתיים אך מחמת היותן נשים הינה הפליה פסולה. נבקש לוודא כי טקסי הדלקת הנרות הממלכתיים המתוכננים לקראת חג החנוכה יכללו השתתפות פעילה של נשים בהדלקת הנרות עצמה"

ענת הופמן, יו"ר ארגון נשות הכותל: "זה אך סמלי שנשות הכותל יהיו הגפרור שיצית את הלהבה של הנר הראשון שתדליק אשה בטקס החנוכה הלאומי בכותל. לא משנה מי האשה שתבחר לכבוד הגדול הזה, היא תעמוד על כתפיהן של נשות הכותל הנאבקות מזה 27 שנים להשגת חופש ושוויון לנשים בכותל המערבי. זה ברור לי שנר אחד יכול להפיג המון חושך אבל שום כמות של חושך לא יכולה לכבות נר"

בחודש האחרון מתנהל פולמוס סביב טקס הדלקת נרות החנוכה בכותל, במסגרתו פנו נשות הכותל ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה למנוע הדרת נשים מטקסי* הדלקת נרות החנוכה הממלכתיים, המתקיימים במקום מדי שנה על טהרת הגברים בלבד, כשנשים אינן נוטלות בהם חלק.

במקביל יזמו נשות הכותל פנייה ישירה לאנשי ציבור**, המוזמנים מדי שנה להדלקת הנרות בטקסים הללו, וקראו להם להחרים אותם כל עוד נשים לא מוזמנות לקחת חלק פעיל או לקיים טקס מקביל בעזרת הנשים.

במכתב ששלחה דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, לרב הכותל, שמואל רבינוביץ', היא מציינת בפניו כי "מניעת השתתפותן של נשים בטקסים ממלכתיים אך מחמת היותן נשים הינה הפליה פסולה" ומבקשת ממנו לקבל את רשימת כל המוזמנים הצפויים לקחת חלק בטקסים הללו.

במכתבה מציינת זילבר כי משרד היוע"ממ מבקש לוודא את המובן מאליו והמתבקש כי רב הכותל יפעל לשילובן ולהשתתפותן הפעילה של נשים בהדלקת הנרות עצמה במסגרת טקסי הדלקת הנרות הממלכתיים המתוכננים בחג החנוכה.

ביחס לטענת רב הכותל כי הוא "חושש כי התביעה להדלקת נרות בעזרת הנשים מבקשת לדרדר את הדיון מחדש אל עמדות המוצא המקוטבות, במקום מציאת פתרון לטובת עם ישראל כולו", השיבה המשנה ליועמ"מ: "הטענה לכאורה לפיה הדרישה להשתתפותן השוויונית של נשים בטקסים אלה היא דרישה קיצונית אשר נועדה 'לדרדר את הדיון' ו'להצית את האש' אינה מתיישבת עם עקרונות היסוד המשפטיים, עם דוח הצוות המשרדי או עם החלטת הממשלה בעניין זה. זאת ועוד, יש יסוד להניח שדווקא מניעת השתתפותן של נשים בטקסים אלו עשויה להתסיס ולעורר ריב ומדון, ולא להפך".

בעניין זה מוסיפה זילבר כי העובדה שבטקס הדלקת הנרות הממלכתי בשנה שעברה השתתפו חברות הכנסת ציפי לבני ומירי רגב מלמדת שאין מניעה הלכתית מהשתתפותן של נשים בטקסים אלה וכי לא היה בכך כדי לפגוע במרקם המיוחד של האירועים הנערכים בכותל.

במכתבה מתייחסת זילבר אל הכותל כמרחב ציבורי ואל רב הכותל כרשות ציבורית: "דוח הצוות המשרדי לבחינת תופעת הדרת הנשים במרחב הציבורי, אשר אומץ על ידי היועץ המשפטי לממשלה קובע כי הנהגת הפרדה בין גברים לנשים במרחב הציבורי מהווה הפליה פסולה וחמורה של נשים אך באשר הן נשים. במיוחד מדגיש הדוח את מחויבותן של כלל הרשויות הציבוריות בישראל להימנע מכל מעשה מפלה ומדיר במרחב הציבורי".

"רשויות ציבוריות הן סוכן עיקרי בקידום ההגנה על זכויות האדם. הן חייבות בהקפדה יתרה על איסורי ההפליה ועל הגשמתן של זכויות היסוד בדבר כבוד האדם ושוויון בכל פעילותן. לפיכך אל לה לרשות ציבורית להנהיג כל הפרדה בין נשים לגברים, גם אם הדבר נעשה לכאורה לבקשתו של חלק מהציבור הנוגע בדבר". (ההדגשה במקור).

ענת הופמן, יו"ר ארגון נשות הכותל, זה אך סמלי שנשות הכותל יהיו הגפרור שיצית את הלהבה של הנר הראשון שתדליק אשה בטקס החנוכה הלאומי בכותל. לא משנה מי האשה שתבחר לכבוד הגדול הזה, היא תעמוד על כתפיהן של נשות הכותל הנאבקות מזה 27 שנים להשגת חופש ושוויון לנשים בכותל המערבי. זה ברור לי שנר אחד יכול להפיג המון חושך אבל שום כמות של חושך לא יכולה לכבות נר".

עו"ד ריקי שפירא רוזנברג: "הגיע העת שדוח היועץ המשפטי לממשלה בעניין הדרת נשים במרחב הציבורי יאומץ במלואו ברחבת הכותל המערבי בכל הטקסים הממלכתיים המתקיימים בה, ביניהם טקסי השבעת חיילים וחיילות, טקס יום ירושלים ואחרים; וכמן כן בכל השירותים הניתנים לכלל הציבור, לרבות קריאה בספרי התורה על ידי נשים".

בשנה שעברה פנו נשות הכותל לרוה"מ, בנימין נתניהו, בבקשה לפעול לקידום טקס זהה בעזרת הנשים בכותל. הבקשה הועברה לטיפולו של סגן שר הדתות, אלי בן דהאן, וממנו לרב הכותל, שמואל רבינוביץ', שהשיב בשלילה ואסר עריכת טקס מקביל בעזרת הנשים או השתתפות נשים בטקס הממלכתי.

למרות האיסור, קיימו נשות הכותל טקס הדלקת נרות חנוכה בלתי רשמי, שכלל הדלקת עשרות חנוכיות בהשתתפות עשרות נשים בעזרת הנשים בכותל.

*על טקסי הדלקת נרות חנוכה בכותל

הדלקת נרות חנוכה בכותל מתקיימת מדי יום במהלך שמונת ימי החנוכה, בשלושה מוקדים בכותל: בעזרת הגברים, על מרפסת ישיבת אידרא ובמנהרות הכותל. בשלושת הטקסים, גברים בלבד מתכבדים בהדלקת הנרות, ביניהם: רוה"מ, שרים, ח"כים, ראש עיריית ירושלים, רבנים ועוד. מעולם לא התכבדה אשה בהדלקת נרות חנוכה במסגרת הטקסים הללו.

**אנשי הציבור המוזמנים מדי שנה להדלקת נרות חנוכה בכותל

בין אישי ונשות הציבור אליהם הועבר המכתב מטעם נשות הכותל היו: נשיא המדינה, ראש הממשלה, יו"ר הכנסת, יו"ר האופוזיציה, יו"ר הקואליציה, שרת המשפטים, שר הפנים, השר לביטחון פנים, חברות הכנסת, ראש עיריית ירושלים, מבקר המדינה, נשיא בית המשפט העליון, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מזכיר הממשלה, מפקד מרחב דוד במשטרה, מפכ"ל המשטרה, מנכ"ל הרבנות הראשית ואחרים.

על מצוות הדלקת נרות חנוכה

אין מניעה הלכתית משיתוף נשים בהדלקת נרות חנוכה. להפך, המצווה גדלה ככל שיותר אנשים מדליקין. לפי ההלכה מצוות הדלקת נרות והברכה עליהם מחייבת נשים בדיוק כמו שהיא מחייבת גברים ולכן אין מניעה מלקיים טקס מקביל גם בעזרת הנשים.

דילוג לתוכן