תפילה לנשות הכותל

מאת רחל שרון יסקוב

יהי רצון מלפניך, ה' אלהינו ואלהי אמותינו ואבותינו, שתברך את קבוצת התפלה הזאת ואת כל המתפללות בה, הן ומשפחותיהן וכל אשר להן, עם כל קבוצות תפלה לנשים ועם כל נשות ובנות עמך בית ישראל. חזק את ידינו וכוון את לבנו לעבדך באמת, ביראה ובאהבה. אנא תהא תפלתנו רצויה ומקובלת לפניך כתפלות אמותינו הקדושות שרה, רבקה, רחל ולאה. תעלה שירתנו לפני כסא כבודך בקדושה ובטהרה כשירת מרים הנביאה, דבורה השופטת, וחנה בשילה, ותערב לפניך כריח ניחוח וכקטורת הסמים.

ועל אחיותינו, כל נשות ובנות עמך בית ישראל, זכנו לראות בשמחתן ולשמע את קולותיהן בשירות, זמירות ותשבחות לפניך,ולא תושתק (תאלם) עוד אשה או בת בעמך ישראל או בכל העולם כולו. אלהי משפט, זכנו למשפט צדק וישועה בקרוב, לקידוש שמך ולתיקון עולמך, ככתוב: שמעה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטיך, ה'. וככתוב: למען ציון לא אחשה ולמען ירושלים לא אשקט עד יצא כנגה צדקה וישועתה כלפיד יבער.

כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים. אמן, סלה.

From Women of the Wall: Claiming Sacred Ground at Judaism’s Holy Site, copyright 2003 by Phyllis Chesler and Rivka Haut. Permission granted by Jewish Lights Publishing, Woodstock VT, www.jewishlights.com.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן