תפילת נשות הכותל

מאת רחל שרון יסקוב

יהי רצון מלפניך, ה’ אלוהינו ואלוהי אמותינו ואבותינו, שתברך את קבוצת התפלה הזאת ואת כל המתפללות בה, הן ומשפחותיהן וכל אשר להן, עם כל קבוצות תפלה לנשים ועם כל נשות ובנות עמך בית ישראל. חזק את ידינו וכוון את לבנו לעבדך באמת, ביראה ובאהבה. אנא תהא תפלתנו רצויה ומקובלת לפניך כתפלות אמותינו הקדושות שרה, רבקה, רחל ולאה. תעלה שירתנו לפני כיסא כבודך בקדושה ובטהרה כשירת מרים הנביאה, דבורה השופטת, וחנה בשילה, ותערב לפניך כריח ניחוח וכקטורת הסמים.

ועל אחיותינו, כל נשות ובנות עמך בית ישראל, זכנו לראות בשמחתן ולשמע את קולותיהן בשירות, זמירות ותשבחות לפניך, ולא תושתק (תאלם) עוד אישה או בת בעמך ישראל או בכל העולם כולו. אלוהי משפט, זכנו למשפט צדק וישועה בקרוב, לקידוש שמך ולתיקון עולמך, ככתוב: שמעה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטיך, ה’. וככתוב: למען ציון לא אחשה ולמען ירושלים לא אשקוט עד יצא כנגה צדקה וישועתה כלפיד יבער.

כי מציון תצא תורה ודבר ה’ מירושלים. אמן, סלה

דילוג לתוכן