רב הכותל ובריוניו מצפצפים על החוק

דצמבר 14 2014

נשות הכותל: "רב הכותל ונציגיו מצפצים על החוק! לאחר שהפכו את הכותל המערבי לחצר הפרטית שלהם הם מונעים כניסת יהודיות שלא מוצאות חן בעיניהם"

לפני כחודש (ב- 17.11.2014, מצורף) פנו נשות הכותל לראש הממשלה, בנימין נתניהו, וביקשו ממנו כי במהלך ימי החנוכה תוצב חנוכייה גם בעזרת הנשים בכותל המערבי, כדי שנשים יוכלו להשתתף בטקס ולקיים את מצוות הדלקת נרות החג; כפי שנהוג מאז שחרור הכותל בששת הימים בעזרת הגברים*. חשוב לציין כי נשים מחויבות במצוות הדלקת נרות חנוכה, שכן גם הן היו באותו הנס**.

את הטיפול בבקשה העביר ראש הממשלה לסגן שר הדתות, אלי בן דהאן, שהעבירה לטיפולו של רב הכותל, שמואל רבינוביץ'. עד לרגע זה, כל בקשותינו לקבלת תשובה רשמית מאחד הגורמים הללו, טרם נענו. ולעומת זאת, במהלך סוף השבוע האחרון הוצבה חנוכייה בעזרת הגברים בכותל.

היוזמה של נשות הכותל באה לאור העובדה שמאז ומעולם טקס הדלקת הנרות הרשמי בכותל התקיים בעזרת הגברים, שם הוצבה חנוכייה ממלכתית מפוארת, וכפועל יוצא גברים בלבד התכבדו בהדלקת הנרות. במשך שנים, נאלצו המתפללות להסתפק בטיפוס על כסאות פלסטיק ובהצצה אל מעבר למחיצה לטקס שהתקיים דרך קבע בעזרת הגברים.

במכתבן לראש הממשלה ציינו נשות הכותל: "חג החנוכה הוא הזדמנות חגיגית להתכנסות ציבורית ומשפחתית בערבי החורף, כדי לברך יחדיו על הנס, על נפלאות גבורת ההישרדות של עמנו ועל האור שבחיינו ,,,,, בשנים קודמות נאלצו נשים לעמוד על כסאות פלסטיק, בסמוך למחיצה, על מנת לצפות בטקס. אין זה מכבודו של המקום ואין זה מכבודן של הנשים. אנו משוכנעות שהנך יודע את החשיבות במתן הזדמנות שווה לנשים".

במכתב התשובה, שהגיע באופן בלתי רשמי לידי נשות הכותל, חתום ע"י רב הכותל (מצורף), נענתה הבקשה בשלילה. רב הכותל קבע כי נשים לא יורשו להדליק חנוכייה בעזרת הנשים בכותל; וכפועל יוצא גם לא יוכלו להיות שותפות פעילות בטקס ההדלקה שייערך בעזרת הגברים, במהלך כל ימי החג.

בתגובה למכתב ציינה ענת הופמן, יו"ר ארגון נשות הכותל: "רב הכותל מדבר על קירוב לבבות ואחדות בעם, אך פועל באופן שערורייתי כשהוא מדיר את ציבור הנשים, כאילו לא היו חלק מאותו עם. מאז שנבחר לתפקיד, ועוד קודם לכן, רב הכותל לא הזמין נשים לקחת חלק בטקס ולא כיבד נשים בהדלקת נרות החנוכה, למרות שמדובר במצווה שגם נשים מחויבות בה".

עוד הוסיפה הופמן: "לצערנו, רב הכותל לא מכיר בכנות כוונתן ובזכותן של נשים יהודיות להתפלל תפילה מעומק הלב, והוא בוחר לייחס מניעים שליליים לבקשה כל כך בסיסית, שלנו ושל נשים רבות, לקיים טקס יהודי הלכתי בעזרת הנשים. לא נוכל להשלים עם העובדה שברחבי ישראל ובכל העולם היהודי נשים ידליקו ויברכו על נרות החג, אך לא יוכלו לעשות זאת בכותל המערבי, שהפך לחצר הפרטית של השריף רבינוביץ'.

"השריף רבינוביץ' יוצא כביכול להגנה על כבודם ורצונם של הגברים המתפללים, כשבדרכו הוא רומס ציבור שלם של מתפללות, שגם להן עומדת הזכות השווה לפולחן וחופש תפילה".

עוד נמסר מנשות הכותל כי תפיסתו "האישית והתורנית", כפי שכותב רב הכותל במכתבו, מקוממת ומזכירה לכולנו תקופות בהיסטוריה היהודית, בהן בני ובנות עמנו נאלצו להגניב חנוכיות ולקיים את הטקס בהיחבא לבל ייתפסו. לא חלמנו שגם כאן, במדינת ישראל הדמוקרטית והחופשית, רב יהודי ימנע מנשים יהודיות את קיום הטקס באין מפריע, רק כי קיבל לידיו סמכויות בלתי מוגבלות.

נשות הכותל הודיעו כי הן מתכוונות לקיים את הטקס למרות האיסור, והן מזמינות את הציבור הרחב להביא חנוכיות ולהצטרף אליהן להדלקת נר שלישי של חנוכה, ביום חמישי, ה- 18 בדצמבר, בשעה 17:00 בעזרת הנשים בכותל.

*על הדלקת נרות חנוכה בכותל

הדלקת נרות חנוכה בכותל מתקיימת מדי יום במהלך שמונת ימי החנוכה, בשלושה מוקדים בכותל: בעזרת הגברים, על מרפסת ישיבת האידרא ובמנהרות הכותל. בכולם, גברים בלבד מתכבדים בהדלקת הנרות, ביניהם: רוה"מ, שרים, ח"כים, ראש עיריית ירושלים, רבנים ועוד. מעולם לא התכבדה אשה בהדלקת נרות חנוכה במסגרת הטקסים הללו.

** האם נשים מחויבות בהדלקת נרות חנוכה?

הגמרא במסכת שבת (כג): "אישה ודאי מדליקה, אמר רבי יהושע בן לוי: נשים חייבות בנר חנוכה, שאף הן היו באותו הנס", משמע: לפי הגמרא אשה חייבת בהדלקת נר חנוכה. בהמשך מציינת הגמרא שאשה מוציאה את בעלה ידי חובה אם הוא אינו שב לביתו. כך פוסק גם השולחן ערוך (או"ח תרע"ה ג'): "אשה מדלקת נר חנוכה, שאף היא חייבת בה" ומוסיף המגן אברהם (שם ד´) שהכוונה שאשה יכולה אף להדליק עבור כל בני ביתה ולהוציאם ידי חובה. קיימת מחלוקת בין האשכנזים לספרדים לגבי כמות החנוכיות שמדליקים. הספרדים הולכים בשיטת השולחן ערוך ע"פ התוספות (סימן תרע"א ב´) שמדליקים חנוכיה אחת בלבד עבור כל בני הבית. האשכנזים לעומתם הולכים בשיטת הרמ"א ע"פ הרמב"ם שלמנהג המהדרין מן המהדרין צריך כל אחד מבני הבית להדליק חנוכייה בעצמו. לפי שיטה זו, אין סיבה לחלק בין איש לאשה וגם אשה חייבת במצוות ההדלקה. 

"כל אחת היא אור קטן וכולנו אור איתן"

הדלקת נר שלישי של חנוכה עם נשות הכותל

תתקיים בהשתתפות עשרות נשים ועשרות חנוכיות

בעזרת הנשים בכותל, ביום חמישי, ה- 18 בדצמבר בשעה 17:00

הציבור מוזמן להביא חנוכיות ולהגיע!

הכניסה חופשית!

על אודות פס"ד משה סובל

כידוע, פס"ד משה סובל (מיום ה- 25/4/2013) קבע כי לנשות הכותל יש את הזכות החוקית להתפלל בעזרת הנשים באופן חופשי לפי מנהגן.

על אודות נשות הכותל

"נשות הכותל" מתפללות בכותל המערבי מדי ראש חודש עברי, החל משנת 1988 (בראש חודש טבת נציין 26 שנים!). מדובר בקבוצת תפילה, הכוללת נשים משלושת הזרמים ביהדות (אותודוקסיות, קונסרבטיביות ורפורמיות), והפועלת במסגרת ההלכה היהודית. הקבוצה נאבקת על זכותן של נשים להתפלל בקבוצה ובקול, לקרוא מן התורה ולהתעטף בטליתות, והיא עושה זאת בחלק הידוע כ"עזרת הנשים" בכותל המערבי, תוך הקפדה על מחיצה המפרידה בין נשים לגברים.

דילוג לתוכן